Tuesday, December 05, 2006

कानडे शशांक " भिभेक "

चाणाक्ष वाचकांनी ओळखलंच असेल की हे शीर्षक म्हणजे शशांकच्या नावाचं U.P. मधलं स्वरूप आहे.हा blog म्हणजे त्याने ह्या( म्हणजे july 2006 ते december 2006) semesterमधे IIT कानपूरमधे जो काही अशक्य माज केलेला आहे( काय ते पुढे येईलच!!) त्याची newton's third law ला अनुसरून एक opposite( but far less than equal!) reaction आहे.
त्याला जर तुम्ही कधी भेटलाच, तर एक मोलाचा सल्ला देऊन ठेवतो.कृपा करून त्याला ह्या semester मधले मार्क विचरू नका.कारण उत्तर ऎकल्यावर तुम्ही निराशेने घेरून जाऊन अभ्यास वगैरे सोडून देऊन बूट-पॉलिश चा धंदा सुरू कराल.किंवा ,"किती पडले?" असं विचारण्याऎवजी ,"किती गेले?" असं विचारा. म्हणजे निदान आपल्या रोजच्या ऎकण्यातले आकडे मिळतील. मला वाटतं, की ह्या semester मधे त्याच्या पाचही विषयाच्या सगळ्याच्या सगळ्या परिक्षा मिळून फारतर ३०-४० मार्क गेले असतील.एका विषयात तर तिन्ही परिक्षेत पैकीच्या पैकी मार्क आहेत! आता तुम्हाला कळलं असेल की मी जो सल्ला दिला आहे त्यात किंचीतही अतिशयोक्ती नाहीये.जिथे जाईल तिथे त्याच्या departmentची पोरं त्याच्याकडे ज्या विस्फारलेल्या नजरेनं बघत असतात, त्यावरून त्यांच्या मनात ह्याची प्रतिमा म्हणजे सिंहासनावर बसलेल्या एखाद्या सम्राटाची असावी असा संशय येतो.
तरी मुलगा वागायला चांगला आहे हो. म्हणजे परिक्षेच्या आधी तोही आमच्यासारखंच ," अरे अभ्यास केला नाहीये अजिबात. उद्या वाट लागणार आहे.." वगैरे बडबड करतो.उगाच आपलं आम्हाला बरं वाटावं म्हणून.आम्ही ह्या कानाने ऎकून त्या कानाने सोडून देतो. अहो, माणूस एकदा-दोनदा फसेल, सारखंच फ़सवायला लागलं कोणी तर कळणारच की!
बरं इतपतच असतं, तरी एकवेळ काही वाटलं नसतं.पण जेव्हा 'ह्याच्याबरोबर फोटो काढून घेण्यात मुलींमधे अहमहमिका लागली होती' हे कळलं,तेव्हा माझा थिजून बर्फ झाला.आणि हा किस्सा शब्दशः खरा आहे, कोणत्याही मीठ-मसाल्याशिवाय. आम्ही फक्तं ष्टो-या ऎकायच्या. हे टिकोजीराव मिटक्या मारत आम्हाला रोज कसे नवनवीन "गड" सर केले ते सांगणार आणि आम्ही 'आ' वासून ऎकणार.सवय लागली आहे हो ह्या semester मधे.जाऊदे, अजून काय काय सांगणार तुम्हाला! ऎकवणार नाही हो ऎकवणार नाही.
चला तर मग.. म्हणा माझ्या मागाहून..
अनंतकोटीब्रह्मांडनायक,

मास्तरसुखदायक ,

ब-यापैकीगायक,

एकमेवलायक..

कानडे शशांक भिभेक की जय!!!!

6 Comments:

At 10:30 PM, Blogger Gayatri said...

:)) हहजगलो! अफाट लिहिलं आहेस..मला ते स्तोत्र पाठदिखिल झालंय.. :D

 
At 10:39 PM, Blogger Shashank said...

मला वाटलं काल तू आणि गायत्री मजा करत होतात म्हणून...
खरंच लिहीलंस की रे!

लाजून चक्काचूर होण्याची पाळी आणलीस की रे!

 
At 10:32 AM, Blogger Tulip said...

wow! Shashank yu are great! agadi kautuk vatal he vachun.

 
At 1:14 AM, Blogger tpraja said...

This comment has been removed by a blog administrator.

 
At 10:23 AM, Blogger Hemant said...

Mastach re.
Kevadha bhari lihito chaphya.

 
At 7:08 AM, Blogger Makarand Mijar said...

shankya chaa ajun ek moTThaa maaz saangto.

ekaa semester madhe shankyaa aaNi RoJo, ase doghanni dasse maarle. (dassa = CGPA 10.0).

mi shankya la mhaNla, " lekaa treat de !". tar shankya malaa mhaNaalaa , " arey, RoJo la treat maagaa. maajha kaay, nehmichach aahe !!! ".

aai shappath khara aahe.

 

Post a Comment

<< Home