Sunday, November 15, 2009

center of confusion

११ नोव्हेंबर २००९. माझ्या यू.पी. एस. सी. च्या मुख्य परिक्षेचा शेवटचा दिवस. माझं सेंटर J.J.School of Arts होतं. परिक्षा ९ वाजता सुरू होणार म्हणून मी ८ वाजल्यापासूनच तिथे जाऊन थांबलो होतो.बघतो तर मी तिथे एकटाच! काय होतं, की मी जो optional विषय निवडला होता त्याला खूप कमी लोकं निवडतात. म्हणून मला वाटलं की कदाचित आता नाही पण थोड्या वेळात कोणीतरी येईल. मी एकदोघांना फोन पण केले, ही गंमत सांगायला, की बघा, मी एकटाच आहे परिक्षा द्यायला!! खरी माझीच गंमत होणार हे तेव्हा मला माहित नव्हतं.

पुन्हा जरा वेळाने मी hall-ticket काढून पाहिलं. ते नीट वाचलं, आणि माझे डोळेच फिरले!! आत्तापर्यंत कधीही झाली नव्हती अशी गोची झाली होती! मी चुकीच्या सेंटरला आलो होतो! वर्षभराची मेहनत आत केवळ सेंटर चुकल्यामुळे वाया जाणार की काय असं वाटायला लागलं. म्हणजे झालं काय होतं, hall ticket वर लिहिलं होतं की ०५,०६,०७,०८,०९ व १०/११/२००९ रोजी J.J.School ला परिक्षा, व इतर दिवशी Govt. Law College Churchgate इथे परिक्षा होणार आहे. ते १०/११ म्हणजे १० नोव्हेंबर असं होतं. ते मला १० व ११ नोव्हेंबर असं वाटलं होतं! मी जे हादरलो, अंगातले सगळे अवयव थरथर कापायला लागले.कसाबसा taxi थांबवण्यासाठी घसा मोकळा केला. पण पहिली काही मिनिटं तीही थांबेना. अक्षरशः हात जोडून मी विनंती करत होतो. सर्वांगाला घाम फुटला होता. तिथे एक taxiवाला थांबला होता, पण त्याचं एक गि-हाईक येणार असल्यामुळे तो मला सोडू शकत नव्ह्ता. शेवटी त्यानेच एका taxiला थांबवून मला चर्चगेट ला सोडण्याची विनंती केली. त्याही taxiवाल्याला कुठेतरी दुसरीकडे जायचं होतं, पण कसाबसा तो तयार झाला. सुदैवाने CST ते चर्चगेट हा रस्ता वाहनाने ५ मिनिटांचा आहे. ८:१५ ला मला कळल्यापसून मी १० मिनिटात त्या सेंटरला पोचलो व पु.लं.नी लिहिल्याप्रमाणे "आपल्या पोटात एक भांडे आहे. त्यात जीव नावाची वस्तू पडल्यावर थंडगार वाटत्ते" तसा प्रत्यक्ष अनुभव मी घेतला.पण आजही ’ जर ते दुसरम सेंटर दादर किंवा दुस-या कुठल्यातरी सबर्ब मधे असतं तर काय’ ह्या विचाराने पोटात धस्सं होतं!!