Saturday, December 04, 2010

Goggle

परवाच जुन्या आठवणी आवरताना ,

अचानक एक goggle सापडला,

धूळ खात पडला होता बिचारा.

ह्या जुन्या गोष्टींची बरं का, एक गम्मत असते,

ह्यांच्या मेनूकार्डावर, धुळीशिवाय दुसरी कुठलीच वस्तू नसते!

त्याला बाहेर काढून , नीट समोर ठेवला,

माझ्याकडे बघून, तो किंचित हसल्यासारखा भासला.

त्याच्या रिकाम्या डोळ्यात काहीतरी लुकलुकल्यासारख वाटलं,

भूतकाळातल आभाळ, जणू त्याच्या निळ्या काचात दाटलं ..

एकदम काय वाटलं कुणास ठाऊक, उचलला त्याला अन डोळ्यांवर चढवला,

आठवणीच्या हार्ड-डिस्क वरचा सिनेमाच सुरू झाला.

त्याच्या निळ्या काचा, खूपच धूसर झाल्या होत्या,

पण आठवणी मात्र तेवढ्याच स्पष्ट दिसल्या होत्या.....